huisartsenpost

Aanzienlijke overtriage op de huisartsenpost

Ingediend door Rutger op di, 04/10/2018 - 10:55

Uit een Onderzoek dat in december 2017 werd gepubliceerd, blijkt dat 4 van de 10 spoedritten achteraf gezien met een lagere urgentie hadden kunnen worden bezocht.

Van elke 5 spoedritten van huisartsen en ambulances die worden ingezet vanuit de huisartsenpost zijn er 2 achteraf te urgent ingeschat.