Aanzienlijke overtriage op de huisartsenpost

Ingediend door Rutger op di, 04/10/2018 - 10:55

Uit een Onderzoek dat in december 2017 werd gepubliceerd, blijkt dat 4 van de 10 spoedritten achteraf gezien met een lagere urgentie hadden kunnen worden bezocht.

Van elke 5 spoedritten van huisartsen en ambulances die worden ingezet vanuit de huisartsenpost zijn er 2 achteraf te urgent ingeschat.

Bovendien kwam uit het onderzoek dat van alle patiënten doorgestuurd naar de SEH die door de ambulance alleen waren gezien, er 28% die zelfde dag weer naar huis konden, terwijl er van de door een huisarts ingestuurde patiënten 12% de zelfde dag nog terug naar huis kon.
De onderzoekers concluderen dat de spoedzorg suboptimaal wordt ingezet en dat er meer onderzoek nodig is om de triage (de beslisboom die leidt tot de toe te kennen urgentie) te verbeteren.

Lees het volldige artikel op de site van het NtvG.